محسن آشوری از فدراسیون کاراته رفت

محسن آشوری از فدراسیون کاراته رفت
سرپرست دبیری فدراسیون کاراته از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش هواداری نیوز،‌ محسن آشوری سرپرست دبیری فدراسیون کاراته که سال ها در این فدراسیون سمت داشت، از سمت خود کناره گیری کرد.

آشوری سال ها به عنوان دبیر فدراسیون کاراته مشغول به فعالیت بود و در دوره ریاست سید حسن طباطبایی نیز به عنوان سرپرست نایب رییسی و سپس سرپرست دبیر مشغول به فعالیت شد.

فدراسیون‌کاراته نیز با جدایب آشوری از این فدراسیون موافقت کرده است.

به احتمال فراوان یوسف گرشاسبی رییس کمیته امور مربیان فدراسیون کاراته جانشین آشوری خواهد شد.نظرات بگذارید...

Top