تاج منتسب به سپاه است؟

تاج منتسب به سپاه است؟
مهندس نعمت‌زاده  وزير اسبق صمت  بعد از دستگيری «شبنم نعمت زاده» در ماجرای  فساد دارويی شركت  «رسا فارمد» حرف جالبی زد. ( نقل مضمون) او گفت؛ بنده هيچ توصيه‌ای برای دخترم نداشتم. آن كارمند يا سازمان مقصر است كه از سر ضعف و برای خود شيرينی و يا مثلا نزديك شدن به مركز قدرت برای رشد و ارتقای (!) خارج از ضوابط مجوز صادر كرد.

به گزارش هواداری نیوز؛ مهندس نعمت‌زاده  وزير اسبق صمت  بعد از دستگيری «شبنم نعمت زاده» در ماجرای  فساد دارويی شركت  «رسا فارمد» حرف جالبی زد. ( نقل مضمون) او گفت؛ بنده هيچ توصيه‌ای برای دخترم نداشتم. آن كارمند يا سازمان مقصر است كه از سر ضعف و برای خود شيرينی و يا مثلا نزديك شدن به مركز قدرت برای رشد و ارتقای (!) خارج از ضوابط مجوز صادر كرد.

با اين مقدمه كوتاه می‌خواهم بگويم اين چه فضای مسمومی است كه در فوتبال ما حكمفرما شده كه مهدی تاج را به سپاه نسبت می‌دهند؟ آيا حقيتا اين اسامی كه در فوتبال از آنها به عنوان سردار يا منتسب به سپاه نام برده می‌شود، مورد تأييد سپاه هستند؟ سپاه كه حافظ جان و مال مردم است، در ديدار فرمانده سپاه با ملی‌پوشان، مشخص شد كه به ورزش هم بی‌تفاوت نيستند!  آيا در تبرئه پرونده مهدی تاج و همچنين انتخاب او به عنوان رئيس فدراسيون نقش آفرينی صورت گرفته است؟ آنچه مشخص است در محافل غير رسمی و در بستر فوتبال دارنداز سپاه  «هزينه» می‌كنند؟ آيا وقت آن نرسيده سپاه با صدور بيانيه شفاف‌سازی كند؟

قبول دارم! شأن نهاد معظمی چون سپاه -كه جانفشانی و ايثارش برآحاد جامعه پوشيده نيست- بالاتر از اين است كه درباره رئيس يك فدراسيون و سردارهای بازنشسته و يا منفك شده بيانيه/ اطلاعيه بدهد. اما تا كی بايد دوستداران فوتبال شاهد هزينه كرد افراد كم ظرفيت از نام مقدس سپاه باشند. 

مردم می‌گويند؛ سپاه پشت تاج است! اگر غير از اين است، چه دليلی دارد بعد از دو دهه ناكامی فوتبال در همه عرصه‌ها مهدی تاج همچنان و با پرونده در جيب! سكاندار فوتبال باشد و چسبيده‌های به فوتبال (!)همواره وسط لحاف؟

از سپاه انتظار می‌رود همانطور كه در قطر مديريت داشت نسبت به اين جريان هم به طرق مقتضی ورود نمايد.

اين روزها در فضای مجازی هم كليپ مهدی تاج كه مدعی شده هيچ دستمزدی از فوتبال دريافت نكرده (!) دست به دست می‌شود و هم ماجرای پنج همتی و فروش  ملك ٥٠٠ ميلياردی در فرشته!نظرات بگذارید...

Top