برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون والیبال غیر قانونی است!

برگزاری مجمع فوق‌العاده فدراسیون والیبال غیر قانونی است!
جناب آقاي دكتر كيومرث هاشمي، وزير محترم ورزش و جوانان ايران برگزاري مجمع فوق العاده فدراسيون واليبال با دستور كار انتخاب سرپرست فدراسيون بر اساس اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي غير قانوني است! لطفا بررسي و جلوگيري نماييد.

اصغر قلندری/ به گزارش هواداری نیوز؛ فريدون الهامی، مدرس دانشگاه و فعال ورزشي نوشت: ٢٩ آبانماه ١٤٠٢ دوره چهار ساله رياست محمد رضا داورزني در فدراسيون واليبال به پايان خواهد می رسيد، و بر اساس قانون و طبق روال همه فدراسيون ها ، وزير ورزش و جوانان تا زمان برگزاري مجمع ، يك نفر سرپرست براي اداره فدراسيون منصوب می کند، تا بستر برگزاري انتخابات را تا حداكثر ٦ ماه آينده فراهم نمايد. اخيرا خبري بر روي خروجي سايت فدراسيون واليبال قرار گرفت مبني بر اينكه در تاريخ ٢٩ آبانماه (آخرين روز رياست داورزني به عنوان رئيس فدراسيون واليبال ) مجمع فوق العاده براي تعيين سرپرست فدراسيون ، ساعت ١٠ صبح در سالن فارسي آكادمي ملي المپيك برگزار مي گردد كه در هيچ بندي از اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي قيد نگرديده و به عبارتي مجمع فدراسيون ها وظيفه انتخاب سرپرست ندارند و سرپرست فدراسيون منتخب مجمع نيست بلكه در چنين مواقعي وزير ورزش و جوانان بايستي يك نفر را به عنوان سرپرست تا برگزاري مجمع منصوب نماید ( پست سرپرستي فدراسيونها انتصابي بوده و انتخابي نيست )! حال سئوال اينجاست كه اعضاي محترم مجمع آيا يكبار اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي را مطالعه نموده اند و از وظايف خود مطلع هستند يا خير ؟ مزيد اطلاع اعضاي مجمع و علاقه مندان به ورزش و با رجوع به ماده ١٤ اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي وظايف اعضاي مجمع بصورت شفاف مشخص گرديده كه انتخاب سرپرست فدراسيون در هيچ كدام از ١٦ بند و ٣ تبصره ماده ١٤ قيد نگرديده و به عبارتي انتخاب سرپرست فدراسيون بعد از پايان دوره رياست چهار ساله رئيس فدراسيون ، وظيفه مجمع فدراسيون هاي ورزشي نمي باشد و پست سرپرستي فدراسيون انتخابي نبوده بلكه انتصابي است كه در حيطه وظايف وزير ورزش و جوانان است. اخيرا نسخه جديدي از اساسنامه فدراسيون واليبال كه به تاُييد فدراسيون جهاني رسيده و مصوبه هييت دولت را ندارد منتشرشده، كه در همين اساسنامه تغيير يافته هم خبري از انتخاب سرپرست فدراسيون توسط اعضاي مجمع نيست. گرچه ايرادات قانوني زيادي بر نحوه برگزاري مجمع فوق العاده باستناد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي مصوب هيئت دولت است اما جالب آنجاست كه فدراسيون واليبال مجمع فوق العاده را با اعلام وزارت ورزش و جوانان مطرح نموده است كه تاكنون براي هيچ كدام از فدراسيون هاي ورزشي رخ نداده است و اگر قرار بر اين است كه مجمع فدراسيون ها صلاحيت انتخاب سرپرست فدراسيون ها را داشته باشند ابتدا بايستي به عنوان قانون مصوب و در اساسنامه درج گرددو سپس اجرائی شود. در آذر سال ٩٧ وزارت ورزش و جوانان با بركناري احمد ضيائي بدليل بازنشسته بودن در زمان معاونت داورزني در وزارت ورزش و جوانان از پست رياست فدراسيون و انتصاب افشين داوري و پس از ثبت نام داوري به عنوان كانديدای رياست فدراسيون در شهريور ٩٨ ، علي فتاحي با حكم وزير ورزش و جوانان تا ٢٩ آبان ٩٨ سرپرست فدراسيون واليبال بودكه با برگزاري مجمع انتخابات، داورزني پس از انصراف پنج كانديد ( محمود افشار دوست - امير حسين منظمي - افشين داوري - احمد سعادتمند - محمد رضا رشيدي) در يك رقابت نزديك با بهنام محمودي با نتيجه ٢١-١٥ پيروز و بر مسند رياست فدراسيون واليبال براي بار چهارم تكيه زد. حال بايد ديد سكان فدراسيوني كه در چهارپ سال گذشته به اذعان اغلب كارشناسان روند رو به نزول را طي نموده و انتقادات زيادي به نحوه مديريت و اداره فدراسيون و كسب نتايج ضعيف و سقوط در رنكينگ فدراسيون جهاني را داشته ، به دست كدام ناخداي جديدي سپرده خواهد شد تا بتواند اين كشتي بحران زده را به ساحل امن هدايت نمايد. قطعاً وزير ورزش جوانان به عنوان متولي ورزش كشور ضمن بررسي جميع جهات و رعايت مُرّ قانون ، و با داشتن اختيارات قانوني همانند انتصاب براي سرپرست ديگر فدراسيون ها ، بدون برگزاري مجمع فوق العاده با دستور كار انتخاب سرپرست ، سرپرستي مدير مدبّر براي فدراسيون واليبال انتصاب و زمينه برگزاري مجمع انتخابات عادلانه براي اين رشته دانشگاهي و جذاب فراهم خواهد نمود زيرا در غير اينصورت بدعتي در ورزش كشور پنهادينه خواهد شد كه در آينده هر فدراسيوني با سليقه خود اساسنامه تدوين و اجرا مي‌نمايد.نظرات بگذارید...

Top