مجوز فعالیت سرمربی خارجی استقلال خوزستان صادر شد

مجوز فعالیت سرمربی خارجی استقلال خوزستان صادر شد
شورای برون مرزی وزارت ورزش مجوز حضور سرمربی خارجی استقلال خوزستان را در ایران صادر کرد.

به گزارش هواداری نیوز ،  شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان مجوز حضور و فعالیت میودراگ بوژوویچ سرمربی جدید استقلال خوزستان را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس بوژوویچ اوایل هفته آینده وارد ایران خواهد شد.

سرمربی استقلال خوزستان اهل مونته نگرو است. نظرات بگذارید...

Top